Make your own free website on Tripod.com
สรุปวิชาบัญชีสำหรับนักศึกษา
ม. รามคำแหง และผู้สนใจ
 
เลือกวิชา
ที่ต้องการ

 

* * * Website นี้ กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำ * * *

วิชาที่จะทำเป็นวิชาแรกคือ AC 201
ซึ่งจะเริ่มทำจากสรุปคำบรรยายรายชั่วโมงก่อน
อาจใช้เวลานานบ้าง เพราะเจ้าของเวบต้องทำงานไปด้วย

ส่วนวิชาอื่นๆ ที่ปรากฏใน list ด้านซ้ายมือนั้น
เป็นวิชาที่คิดว่าจะทะยอยทำไปตามลำดับ


>>>> This website is for education only, not for commercial purpose <<<<